Hvad koster en app

Hvad koster det at lave en app - Diviso udvikler budgetvenlige App løsninger der matcher dine ønsker og behov, udviklet af In-house appudviklere. Se app udvikling priser.

shape
wave

Hvad koster det at lave en app

Vi udvikler apps ud fra dine særlige ønsker og behov, så alle vores apps er custom løsninger. Det sætter store krav til vores projektledelse og vores fælles samarbejde. Alt kan lade sig gøre og vi kan udvikle dét, du drømmer om - netop derfor er det vigtigt for os med en tydelig afklaring af, hvad din app skal indeholde og hvordan vi får den lavet, så den lever op til dine ønsker og forventninger. Som udgangspunkt sætter kun fantasien grænser.

Leder du efter app udvikling priser?

Vi har lavet Apps, siden den første iPhone blev lanceret i 2007.

Jæger app

playicon

Govisit app

playicon

Flere cases

Lad os tage en uforpligtende snak

Kontakt os.

Er du interesseret i at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt, så tøv ikke med at kontakte os for en samtale om mulighederne og hvad din app vil koste. Giv os et kald eller udfyld formularen og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.


Hvad koster det at udvikle en app

Der er mange fordele ved at vælge os, når du skal føre dine app idéer ud i livet. Ud over vores mange års erfaring, designer og udvikler vi alt in-house på vores kontor i Viborg.
Det betyder, at vi aldrig er mere end et telefonopkald væk, når du har brug for support eller har spørgsmål til din løsning.

To typer af apps.

Der findes 2 forskellige former for apps: Native apps og Web apps:
En native app er en app, der er udviklet til én bestemt platform, fx Android eller iOS. Når der udvikles en native app, har du derfor alle forudsætninger for at skabe en app, der er optimeret til den pågældende platform og som fungerer upåklageligt i alle sammenhænge. Det er den absolut bedste løsning, men bagsiden er selvfølgelig, at der skal udvikles én app til hver platform og at det derfor godt kan blive en omstændig og bekostelig affære at få udviklet, testet og godkendt appen på de respektive platforme.

En web app er en anden mulighed og en løsning, der for mange viser sig at være det bedste valg, selvom man i de indledende overvejelser har gjort sig tanke om en native app. Det smarte ved en web app er, at den er lavet online og så kan gemmes ned på telefonens eller tablettens hjemmeskærm som et bogmærke - og på den måde tager den sig ud som en app. Fordelen ved en web app er, at den kun skal udvikles én gang og at den ikke skal godkendes på de respektive platforme. Den er derfor billigere at lave og processen er ikke helt så tidskrævende.

Sådan udvikler vi din app.

Vi har udviklet apps siden 2007, så vi ved hvordan vi skal gribe udviklingen af din app an.
Processen er følgende:

Koncept og specifikation
Design
Udvikling af app og administrationssystem
Test
Lancering

Vi hjælper dig igennem hele den agile proces, det er at udvikle en app - bare rolig, vi har prøvet det før (det kan du bl.a. læse mere om på vores side med cases)

Er du klar til at tage første skridt?

Ideudvikling og forretningsplanlægning

Først skal du beskrive din idé til appen og lave en forretningsplan for, hvordan appen skal lanceres og markedsføres. Det er også her, du skal definere målgruppen for appen og undersøge, om der allerede findes lignende apps på markedet.

Testning og debugging

Når appen er udviklet, skal den testes for at sikre, at den fungerer korrekt og er fejlfri. Hos Diviso sker testning både manuelt og automatisk. Manuelle tests sker ved at en, eller flere, testere gennemgår appen for at finde fejl og automatiserede tests sker ved at appen testes ved hjælp af et program.

Design og wireframing

Når du har styr på din ide, udformes appens visuelle design og brugergrænseflade. Dette kan ske ved hjælp af wireframes, som er skitseagtige fremstillinger af appens skærmbilleder og navigation. Når wireframes er på plads, skal designet laves. Det er i denne fase at der bliver taget stilling til farver, former, skrifttyper og meget andet - altså appens visuelle udtryk.

Udgivelse og vedligeholdelse

Når appen er testet og fejlfri, kan den udgives på appstores eller andre platforme. Hos Diviso har vi mange års erfaring med at få godkendt apps hos både Apple, Google og Microsoft.
Appen vedligeholdes med opdateringer og fejlrettelser for at sikre, at den fortsat fungerer korrekt.

Specifikation og Udvikling

Her beskrives din løsning lidt mere detaljeret end dine wireframes, herefter skal vores udviklere i gang med at skrive kode. Der kan være tale om både frontend- og backend-udvikling, hvor frontenden er den del af appen, som brugeren interagerer med, mens backenden er den del, som kører i baggrunden og sørger for at hente og gemme data.

Hvorfor Diviso?
Mere end blot et bureau!


Lyt med, mens Kristian deler, hvorfor Diviso bør være dit valg, og hvordan vores team altid stræber efter at opfylde dine digitale ambitioner gennem vores fokus på service, kvalitet og ordentlighed.

playicon

Hvad koster det at udvikle en app
Estimater versus faste priser

App udvikling pris

Når vi, hos Diviso, arbejder med udvikling, er det ofte et "tema" om du, som kunde, ønsker en fast app pris eller et estimat.

Estimater og faste priser er to forskellige tilgange inden for udvikling, når det kommer til at bestemme omkostningerne for et projekt. Hver tilgang har sine fordele og ulemper, og det er vigtigt at forstå forskellene mellem dem for at træffe en informeret beslutning.

Estimater

Estimater i softwareudvikling indebærer at give en skønnet tidsramme og omkostning for et projekt baseret på de kendte krav og opgaver. Estimater udarbejdes normalt ved at analysere kompleksiteten af opgaverne, tidligere erfaringer, tekniske begrænsninger og ressourcer. Estimater kan være nyttige, når man skal planlægge og budgettere et projekt, men de er ikke nøjagtige forudsigelser, da der altid kan opstå uforudsete udfordringer undervejs.

Fordele:
1. Fleksibilitet til at tilpasse sig ændringer og tilføjelser undervejs i projektet.
2. Mulighed for at indarbejde ny viden og feedback fra dig undervejs.
3. Skaber en mere realistisk forventning om, at estimater ikke er præcise forudsigelser.
4. Kan tilskynde til åben kommunikation og samarbejde mellem udviklingsteamet og dig.

Ulemper:
1. Estimater er ikke præcise forudsigelser og kan skabe usikkerhed for både udviklere og dig.
2. Risiko for forsinkelser eller overskridelse af budgettet, hvis estimaterne viser sig at være unøjagtige.
3. Kræver tæt og kontinuerlig kommunikation mellem udviklere og dig for at justere og opdatere estimater efter behov.

Faste priser

På den anden side indebærer faste app priser i softwareudvikling at fastsætte en endelig pris for et projekt på forhånd. Kunden og udviklingsteamet bliver enige om en fast pris baseret på de forventede krav og funktionaliteter. Faste priser kan give kunderne en klar forståelse af de forventede omkostninger og sikre forudsigelighed. Dog kan faste priser være problematiske, hvis der opstår ændringer i projektets omfang eller krav, da det kan medføre ekstraomkostninger eller forsinkelser.

Fordele:
1. Klare forudsigelige omkostninger for dig.
2. Du har bedre budgetstyring og kan planlægge økonomisk.
3. Mindre risiko for ekstraomkostninger eller forsinkelser ved ændringer i projektets omfang.
4. Tydelig forventningsafstemning mellem udviklingsteamet og dig.

Ulemper:
1. Mindre fleksibilitet ved ændringer eller tilføjelser til projektet.
2. Potentiel konflikt, hvis der opstår uforudsete problemer eller uoverensstemmelser om projektets omfang.
3. Kan begrænse muligheden for innovation og kreativitet i udviklingsprocessen.

Vores estimeringsproces

Det kan være utroligt svært at estimere udviklingsopgaver korrekt og hurtigt - og derfor forfiner vi løbende vores proces omkring estimeringer.

Når du, som kunde, kommer med en opgave, ser vi det som vores opgave at spørge ind til og udfordre dine ønsker.

Herefter vil vi bryde projektet ned i enkeltstående opgaver

Når alle opgaver er brudt ned i enkeltstående opgaver, får hver enkel opgave et estimat på hhv 20 minutter, 1 time eller 3 timer. Estimeres en delopgave til at tage mere end 3 timer, brydes den ud i mindre opgaver.

Fordelen ved denne "kasseopdeling" er at estimatgiveren ikke skal forholde sig til om opgaven tager 1,5 time eller 2,5 time (eller måske 20 eller 30 minutter), men kun skal forholde sig til om en opgave kan løses inden for en af de 3 rammer.
Estimatgiveren spørger så at sige sig selv: "Kan jeg, med meget stor sikkerhed, løse denne opgave på 1 time?" - hvis svaret er "JA", er 1 time det rigtige estimat, er svaret "Nej", er estimatet 3 timer.

Fakta omkring vores estimater

Vi måler løbende på om vores estimeringsproces sikrer at opgaver i størst mulig grad estimeres korrekt.

Den nyeste måling, som indeholder 591 enkeltstående opgaver (dvs udenfor projekt) viser at 83% af opgaverne var estimeret højere end den forbrugte tid og en, måske mere spændende, fakta er at der blev faktureret 10% færre timer, end der var estimeret.

Med andre ord; de af vores kunder, der har valgt at køre med estimater frem for fast pris, har sparet minimum 10%

Et temperamentsspørgsmål..

Valget mellem estimater og faste priser afhænger af projektets natur, dine præferencer og niveauet af fleksibilitet, der kræves. Uanset hvilken tilgang du vælger, er det vigtigt at have klare kommunikationskanaler mellem dig og udviklingsteamet for at undgå misforståelser og sikre en vellykket proces.

Vores oplevelse gennem de sidste mange tusinder timers udviklingsopgaver, er at samarbejdet bedst lykkes hvis der er tillid mellem os og dig som kunde. Det sikrer nemlig at vi kan have en løbende og åben dialog om timeforbrug, estimater, tidshorisont og forecasts.

I en tid, hvor teknologi og automatisering styrer vores dagligdag, er der stadig noget særligt ved den menneskelige interaktion.
Det gælder især i forretningsverdenen, hvor en personlig og menneskelig tilgang kan skabe en unik forbindelse mellem kunder og virksomheder.

Hos Diviso tror vi på, at en personlig og menneskelig tilgang er vigtig, når vi arbejder med vores kunder.
Vi tager os tid til at lære vores kunder at kende, lytte til deres ønsker og behov og skabe skræddersyede løsninger, der passer nøjagtigt til dem.
Vi mener, at en personlig tilgang kan skabe en unik forbindelse mellem kunden og virksomheden og skabe en bedre oplevelse for alle parter.

+45 22 99 68 44
Kristian Kristensen

CSO / Partner

hvad koster en app
app udvikling pris
hvad koster det at lave en app
hvad koster det at udvikle en app
udvikling af app pris

wave