Estimater versus faste priser...

shape
wave

Når vi, hos Diviso, arbejder med udvikling, er det ofte et "tema" om du, som kunde, ønsker en fast pris eller et estimat.

Estimater og faste priser er to forskellige tilgange inden for udvikling, når det kommer til at bestemme omkostningerne for et projekt. Hver tilgang har sine fordele og ulemper, og det er vigtigt at forstå forskellene mellem dem for at træffe en informeret beslutning.

Estimater

Estimater i softwareudvikling indebærer at give en skønnet tidsramme og omkostning for et projekt baseret på de kendte krav og opgaver. Estimater udarbejdes normalt ved at analysere kompleksiteten af opgaverne, tidligere erfaringer, tekniske begrænsninger og ressourcer. Estimater kan være nyttige, når man skal planlægge og budgettere et projekt, men de er ikke nøjagtige forudsigelser, da der altid kan opstå uforudsete udfordringer undervejs.

Fordele:
1. Fleksibilitet til at tilpasse sig ændringer og tilføjelser undervejs i projektet.
2. Mulighed for at indarbejde ny viden og feedback fra dig undervejs.
3. Skaber en mere realistisk forventning om, at estimater ikke er præcise forudsigelser.
4. Kan tilskynde til åben kommunikation og samarbejde mellem udviklingsteamet og dig.

Ulemper:
1. Estimater er ikke præcise forudsigelser og kan skabe usikkerhed for både udviklere og dig.
2. Risiko for forsinkelser eller overskridelse af budgettet, hvis estimaterne viser sig at være unøjagtige.
3. Kræver tæt og kontinuerlig kommunikation mellem udviklere og dig for at justere og opdatere estimater efter behov.

Faste priser

På den anden side indebærer faste priser i softwareudvikling at fastsætte en endelig pris for et projekt på forhånd. Kunden og udviklingsteamet bliver enige om en fast pris baseret på de forventede krav og funktionaliteter. Faste priser kan give kunderne en klar forståelse af de forventede omkostninger og sikre forudsigelighed. Dog kan faste priser være problematiske, hvis der opstår ændringer i projektets omfang eller krav, da det kan medføre ekstraomkostninger eller forsinkelser.

Fordele:
1. Klare forudsigelige omkostninger for dig.
2. Du har bedre budgetstyring og kan planlægge økonomisk.
3. Mindre risiko for ekstraomkostninger eller forsinkelser ved ændringer i projektets omfang.
4. Tydelig forventningsafstemning mellem udviklingsteamet og dig.

Ulemper:
1. Mindre fleksibilitet ved ændringer eller tilføjelser til projektet.
2. Potentiel konflikt, hvis der opstår uforudsete problemer eller uoverensstemmelser om projektets omfang.
3. Kan begrænse muligheden for innovation og kreativitet i udviklingsprocessen.

Vores estimeringsproces

Det kan være utroligt svært at estimere udviklingsopgaver korrekt og hurtigt - og derfor forfiner vi løbende vores proces omkring estimeringer.

Når du, som kunde, kommer med en opgave, ser vi det som vores opgave at spørge ind til og udfordre dine ønsker.

Herefter vil vi bryde projektet ned i enkeltstående opgaver

Når alle opgaver er brudt ned i enkeltstående opgaver, får hver enkel opgave et estimat på hhv 20 minutter, 1 time eller 3 timer. Estimeres en delopgave til at tage mere end 3 timer, brydes den ud i mindre opgaver.

Fordelen ved denne "kasseopdeling" er at estimatgiveren ikke skal forholde sig til om opgaven tager 1,5 time eller 2,5 time (eller måske 20 eller 30 minutter), men kun skal forholde sig til om en opgave kan løses inden for en af de 3 rammer.
Estimatgiveren spørger så at sige sig selv: "Kan jeg, med meget stor sikkerhed, løse denne opgave på 1 time?" - hvis svaret er "JA", er 1 time det rigtige estimat, er svaret "Nej", er estimatet 3 timer.

Fakta omkring vores estimater

Vi måler løbende på om vores estimeringsproces sikrer at opgaver i størst mulig grad estimeres korrekt.

Den nyeste måling, som indeholder 591 enkeltstående opgaver (dvs udenfor projekt) viser at 83% af opgaverne var estimeret højere end den forbrugte tid og en, måske mere spændende, fakta er at der blev faktureret 10% færre timer, end der var estimeret.

Med andre ord; de af vores kunder, der har valgt at køre med estimater frem for fast pris, har sparet minimum 10%

Et temperamentsspørgsmål..

Valget mellem estimater og faste priser afhænger af projektets natur, dine præferencer og niveauet af fleksibilitet, der kræves. Uanset hvilken tilgang du vælger, er det vigtigt at have klare kommunikationskanaler mellem dig og udviklingsteamet for at undgå misforståelser og sikre en vellykket proces.

Vores oplevelse gennem de sidste mange tusinder timers udviklingsopgaver, er at samarbejdet bedst lykkes hvis der er tillid mellem os og dig som kunde. Det sikrer nemlig at vi kan have en løbende og åben dialog om timeforbrug, estimater, tidshorisont og forecasts.

 

+45 87 25 00 85
Torsten Nielsen

CEO / Partner

wave