FlexDanmark

FlexDanmark havde i kraft af den service, de leverer, behov for nogle særlige funktioner på deres webløsning. Da de henvendte sig til os, havde vi en dialog, hvor vi fik klarlagt præcis hvilke behov og forventninger, FlexDanmark havde. Sammen nåede vi frem til, at en custom løsning var det rigtige for FlexDanmark. Vi har derfor både udarbejdet et custom website samt en custom app for FlexDanmark, så flextrafikken er lettilgængelig for alle, der har brug for det.

Kontakt
shape
wave
playicon

Umbraco-baseret integrationsløsning.

Den nyeste version af flextrafik's selvbetjeningsplatform er bygget ovenpå et Umbraco CMS og integreret med trafikselskabernes login- og bestillingsplatform.

Det betyder at administratorerne hos trafikselskaberne, kan redigere sidestruktur og tekster direkte i Umbracos backoffice, hvorefter indhold og struktur publiseres direkte til websites og app.

Løsningen er en "multi-site"-løsning, som håndterer alle trafikselskabernes bestillingsflatforme.

Umbracos brugerstyring gør det nemt at give de forskellige administrator adgang til netop det "subsite" de skal have adgang til.

Xamarin App til brugerne

I samråd med FlexDanmark blev vi enige om også at udvikle en bestillingsapp, for at gøre bestillingen af flextrafik så brugervenlig som muligt. I appen er det muligt for borgeren at vælge det trafikselskab, som kører i borgerens område og derefter specificere ønsket dato, tid, særlige hensyn m.m. Turen kan betales direkte i appen, der er integreret med Nets. App'en er udviklet i Xamarin Forms, som gør det nemt at vedligeholde appen både til iOS og Android.

Afregning via kort-betaling

Når der bestilles en flexkørsel, skal brugeren i nogle tilfælde afregne for kørslen.

Vi har, siden 2017, sikret for at brugerne nemt og hurtigt kan tilmelde deres kortoplysninger.

Vi har derudover også har sørget for at foretage i gennemsnit over 400 mini-betalinger om dagen. Siden 2017 er det blevet til mange milliarder kroner, som vi sikkert og stabilt har håndteret på vegne af trafikselskaberne i Danmark.

Med sine ydelser leverer FlexDanmark løsninger, som hjælper Region Midtjylland og de trafikselskaberne i den daglige drift. FlexDanmark samler og koordinerer kørsel for borgere i Danmark, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at benytte sig af almindelig kollektiv trafik. Der koordineres bl.a. kørsel til lægebesøg, genoptræning, skole og lignende.

Vi har også arbejdet for...

wave